İngilizce Kursu

Çocukların erken yaşlarda yabancı dil ile karşılaşmış ve bu dili pratikte kullanmış olmaları, onların dile yatkınlığının oluşmasına katkı sağlarken; bu dilde ileride öğrenecekleri teorik bilgileri uygulamaları için de sağlam bir temel oluşturmaktadır. Yabancı öğretmen ile konuşma ve diyalog kurmaya, pratik etkinliğe dayalı olan İngilizce kursumuz yaş gruplarına göre ayrılmış olup her yaş grubu için haftada 2 gün gerçekleşmekte ve aynı zamanda okulumuz öğrencisi olmayan çocuklar da bu kursa kayıt yaptırabilmektedir.