Montessori Eğitimi

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE KORKU

Korku, çocukların görünen ve görünmeyen tehlikeler karşısında gösterdikleri doğal bir tepkidir. Bir nesneye, bir kişiye ya da bir olaya bağlı olabilir. Çocuk için yeni olan ve bilinmeyen her şey korku verir. Korku veren uyaranın ani ve beklenmeyen bir durumda ortaya çıkması, korkunun en önemli özelliğidir. Çoğu kez iştahsızlık, uykusuzluk,...

Read More

MARİA MONTESSORİ’NİN HAYATI VE MONTESSORİ EĞİTİM FELSEFESİNİN DOĞUŞU

MARİA MONTESSORİ’NİN HAYATI VE MONTESSORİ EĞİTİM FELSEFESİNİN DOĞUŞU Montessori Metodunun kurucusu olan Maria Montessori 1870 tarihinde İtalya Chiaravalle’de dünyaya gelir. 1896 yılında İtalya’nın ilk kadın doktoru unvanını alarak tıp fakültesini tamamlar. Montessori bir bilim insanı olarak sahip olduğu özelliklerin dışında, bir kadın olarak da zamanının değer yargılarının ilerisinde...

Read More

MONTESSORİ EĞİTİMİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

1. ”Montessori metodu sadece özel eğitime muhtaç çocuklar içindir.” Maria Montessori Roma Üniversitesinden mezun olan ilk kadın tıp doktoru ünvanını aldıktan sonra üniversitenin psikiyatri kliniğinde özel eğitime muhtaç çocuklarla çalışmış ve bu tecrübesinin Montessori metodunu geliştirmesine önemli katkıları olmuştur. Zaman içinde Montessori bu çalışmalarda temellerini attığı eğitim metodunu okul...

Read More

Montessori Yaklaşımına Genel Bakış

Montessori yaklaşımında, çocukların, araştırma, deneme, hata yapma ve hatalarını kendi kendilerine düzeltmeleri için fırsatlar yaratılmaktadır. Montessori materyalleri ise çocukların bu hatalarını bulmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Montessori programının felsefesi, çocuğun ileride olacağı kişiye dair potansiyelleri içinde taşıdığına, buna ulaşabilmek için özgür bırakılmaya ihtiyacı olduğuna ve her çocuğun kendine özgü...

Read More

Okul Öncesi Dönemde Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim

Sigmund Freud, cinselliğin gelişimini psikoseksüel gelişim evrelerine göre tanımlamıştır. Psikoseksüel gelişim evreleri şöyle sıralanmaktadır: Oral Dönem Anal Dönem Fallik Dönem Latens Dönem Genital Dönem Okul öncesi dönem; oral, anal ve fallik dönemleri içerir. 1.Oral Dönem (0-1 yaş): Çocuğun güven duygusunu kazandığı dönemdir. Anneyle fiziksel temas, sevilme ve değerlilik hissi...

Read More

Kardeş Kıskançlığı

Kardeş bağı, insanların çoğu için yaşamlarındaki en uzun süreli ilişkidir. Kardeşler arasındaki ilişki, evlilik ve ebeveynlik gibi, bireylerdeki samimi ve cana yakın olma ve hayat boyu sosyal destek sağlama gibi olumlu niteliklerin gelişimine ortam hazırlaması açısından çok büyük bir önem taşır. Dunn’a göre kardeşlik ilişkisi, çocuklara kendilerini ve kendileri...

Read More

Deprem ve Çocuk

Deprem gibi doğal bir olaydan çocuklarımızı izole etmek imkansız, sosyal yaşamda ve gerçek dünyada doğal şeylere maruz kaldıkları gibi depreme ve onun getirdiği korkuya da maruz kalabilirler. Kaygı ve korkularını minimumda tutabilmek için öncelikle onların kafasında depremi belirli hale getirmeliyiz. Bu yüzden çocuklara depremi önce onların anlayacağı şekilde somut...

Read More

OKUL ÖNCESİNDE ORYANTASYON

Okul öncesi dönemde çocuğa fiziksel ve sosyal anlamda sağlanan veya sağlanamayan imkanların, çocuğun ileriki yıllarda potansiyelini en üst sınıra kadar gerçekleştirebilmesi bakımından okul öncesi dönem, insan hayatının en kritik dönemidir (Oktay, A. (2007)). Ancak çocuk özellikle okula yeni başlarken uyum problemleri geliştirebilmektedir. Ağlama, etkinliklere katılmama, anneden ayrılmama, sınıfta annesini...

Read More