ÇINAR GALERİ

Montessori Eğitim Sistemi

Okulumuz Montessori Eğitim Sistemi’ni benimsemekte olup bu doğrultuda çocuklara sunduğu zengin materyal içerikli hazırlanmış çevre ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Çocuk merkezli yaklaşıma sahip olmamız sebebiyle, sadece akademik anlamda değil psikolojik ve pedagojik anlamda da çocukların okuldan maksimum verim almalarını ve öğrendikleri her veriyi günlük yaşamlarına adapte edebilmelerini amaçlamaktayız.

Montessori Eğitimi;

  • Çocuğa hazırlanmış bir çevrede,
  • Çocuğun kişiliğini oluşturması için özgürlük tanıyan,
  • Kişiliğinin gelişim sürecini destekleyen,
  • Çocuğun kendi onuru içerisinde bireyselleşmesi ve sosyalleşmesini ciddiye alan, bireye özgü bir eğitimdir.

Atölyeler

Ebeveynli montessori atölyeleri, okula henüz hazır olmayan çocukların sosyalleşmelerini, gelişim alanlarını desteklemeyi ve okula hazırlık için geçişi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 18-36 ay ve 36-72 ay olmak üzere iki farklı gruba ayrılarak gerçekleşmektedir.

Doğum Günü

Montessori sisteminde, alışılagelen doğum günü kutlamalarından daha farklı bir seremoni uygulanır. Çocuğun tam anlamıyla zaman kavramını öğrenerek dünyanın güneş etrafındaki dönüş ve mevsimleri kavraması üzerinde eğlenceli bir şekilde durulur ve doğumundan itibaren yıl yıl çocuğun yaşam öyküsünden bahsedilir.

Kitap Projesi

Okulumuzdaki tüm yaş gruplarının dahil olduğu kitap projesi ile, çocukların her gün okul dışında da kitaplara maruz kalarak ve bu süreci aileleri ile eğlenceli hale getirerek, küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını hedefliyoruz.